Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Carbon Monoxide

Oxid uhličitý

S viacerými zariadeniami na výrobu a nakladanie oxidu uhoľnatého je Air Products spoľahlivosť dodávok jednou z najvyšších v odvetví

Oxid uhoľnatý (CO) je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu, ktorý je o niečo ľahší ako vzduch. Vyrába sa kryogénnou separáciou CO z prúdu syntézneho plynu, ktorý obsahuje CO aj vodík.

CO sa používa ako surovina pri výrobe chemikálií od kyseliny octovej cez polykarbonáty až po polyuretánové medziprodukty.

Naše skúsené aplikačné tímy po celom svete môžu využiť svoje znalosti z odvetvia a aplikácií, aby vám poskytli dodávky oxidu uhoľnatého alebo syntézneho plynu a technologické riešenia, ktoré vyhovujú vašim jedinečným potrebám.

Prečo si vybrať Air Products, aby ste splnili svoje potreby oxidu uhoľnatého?

ap0042-certificate
Skúsenosti

Air Products Obchod s hromadným oxidom uhoľnatým slúži zákazníkom už viac ako 3 desaťročia

ap0008-safety
Bezpečnosť

Starostlivo vyškolení vodiči a technici v oblasti bezpečnej manipulácie a prepravy CO

ap0001-plant
Spoľahlivosť dodávky

Viaceré zariadenia na výrobu a nakladanie CO

ap0038-truck
Bezpečné doručenie

Vozový park svetovej triedy pravidelne testovaný a udržiavaný pre bezpečnú prepravu CO

Účely použitia