Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Medical Team Performing Surgical Operation in Modern Operating Room

Lekárske aplikácie

V Air Products máme širokú škálu plynov a zariadení pre medicínsky trh: medicinálne plyny, špeciálne plyny a plyny na údržbu, ako aj zariadenia a materiál pre kryobiologické inštalácie.

 

 

 

 

Účely použitia