Obchodnepodmienky

Obchodné podmienky k zmluvám o predaji technických plynov vo fľašiach a CryoEase účinné od 1. 10. 2022

V prípade otázok kontaktujte naše Oddelenie služieb zákazníkom.

S priateľským pozdravom

Oddelenie služieb zákazníkom
Air Products Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava
Zákaznícka linka: 0800 100 700
csosk@airproducts.com

Plné znenie nových Obchodných podmienok AP