logo Go to Home Page

Vulkanizácia pneumatík

Výhody systémov s vysokou čistotou dusíka a pary

Na rozdiel od konvenčných metód, ako sú systémy s vysokotlakovou parou alebo horúcou vodou, systémy s vysoko čistým dusíkom a parou môžu zlepšiť kvalitu pneumatík a umožniť optimalizáciu cyklu vulkanizácie zvýšením tlaku bez extrémnych teplôt. V týchto systémoch para poskytuje teplo a dusík poskytuje tlak pre proces vytvrdzovania.

Procesy vytvrdzovania dusíkom a parou využívajú nízkotlakový dusík alebo paru na nafúknutie mechúra a tvarovanie pneumatiky po jej umiestnení do formy. Následne prúdi vysokotlaková para do duše pneumatiky a okolo vonkajšej strany formy, aby poskytla potrebné teplo na vulkanizáciu. Para v mechúre je potom nasledovaná vysokotlakovým dusíkom, aby sa zvýšil tlak v mechúre po zvyšok doby vytvrdzovania. Nakoniec sa tlak na dušu pneumatiky uvoľní a pneumatika sa vyberie z formy.

Použitím vysoko čistého dusíka môžete udržiavať nízky obsah kyslíka v plášti pneumatiky, čo môže predĺžiť životnosť mechúra a znížiť vaše náklady.

Stiahnite si brožúru o vytvrdzovaní pneumatík pomocou vysokotlakového dusíka s vysokou čistotou

Výhody vysoko čistého dusíka

Použitie vysoko čistého dusíka vo vašom procese vytvrdzovania môže ponúknuť atraktívnu ekonomiku a niekoľko technických a prevádzkových výhod v porovnaní s konvenčnými metódami, vrátane:

  • Dlhšia životnosť močového mechúra vďaka nízkej hladine kyslíka 
  • Nižšie náklady na prevádzku a údržbu
  • Skrátený čas cyklu a vyššia rýchlosť výroby
  • Vylepšená flexibilita založená na individuálne riadenej teplote a tlaku vytvrdzovania

Spoľahnite sa na nás

Air Products môže poskytnúť dusík nákladnou dopravou alebo prostredníctvom nášho vlastného systému výroby PRISM® na mieste. Môžeme vám pomôcť vyhodnotiť vašu súčasnú prevádzku a potom prispôsobiť a nainštalovať vysoko čistý vysokotlakový systém dodávky dusíka.

KONTAKTUJTE NÁS:

CENTRUM ZDROJOV