logo Go to Home Page

Špeciálne plyny

Náš sortiment špeciálnych plynov zahŕňa popredné UHP plyny, procesné, kalibračné a zmesi akreditované podľa ISO 17025, v širokej škále režimov dodávky.

Air Products Sortiment špeciálnych plynov pozostáva z plynov s mimoriadne vysokou čistotou ( UHP ) a zmesí plynov používaných na kalibráciu prístrojov, riadenie procesov a pre chemické trhy. Ponuka produktov zahŕňa aj chladivá, vzácne plyny a činidlá ako chlorovodík, oxid uhoľnatý a oxid dusný.

Rada UHP, teda rada plynov veľmi vysokej čistoty, zahŕňa výnimočnú tlakovú nádobu na trhu, fľašu BIP®, s bezkonkurenčnými špecifikáciami kritických nečistôt. Typické úrovne čistoty začínajú na 99,9995 %. 

Plynové zmesi sú dostupné v dvoch režimoch dodávky, v tradičnej znovu naplniteľnej tlakovej nádobe, ako aj v jednorazových kanistroch.


Zmesi v tradičných fľašiach môžu byť dodávané podľa najprísnejších zákazníckych špecifikácií, až do čistoty na úrovni 1 ppb a certifikácie až do ISO 17025 s úrovňami stability až 120 mesiacov. Tieto vlastnosti zabezpečujú vhodnosť pre takmer všetky požiadavky a aplikácie používateľov.

Nenaplniteľné kanistre, ktoré sa zvyčajne používajú tam, kde sa vyžadujú nízke objemy plynu, majú bezkonkurenčnú úroveň stability pre reaktívne aj nereaktívne zložky a sú dostupné s krátkymi dodacími lehotami.

Procesné chemikálie, ktoré sa zvyčajne používajú v priemyselných aplikáciách, ako je fluorácia pri tvarovaní vyfukovaním, a chladivá, ako napríklad R134a a R404a, nachádzajúce sa v klimatizačných alebo chladiacich jednotkách, sa dodávajú v rôznych veľkostiach nádob od fliaš po sudy. Vzácne plyny, medzi ktoré patrí kryptón a xenón, môžu byť dodávané v rôznych čistotách a objemoch tlakových nádob.

Rozsiahle produktové portfólio Air Products znamená, že dodávame do rôznych odvetví vrátane analytického, farmaceutického, detekcie plynov, chemického a petrochemického, aby sme vymenovali aspoň niektoré. To všetko, v kombinácii s našimi skúsenosťami s aplikačným inžinierstvom znamená, že môžeme ponúknuť plyny pre veľké nadnárodné spoločnosti, ale aj malé, nezávislé organizácie.

Aké sú výhody Air Products špeciálnych plynov?

Technológia BIP®: Jedinečná technológia pri plynoch UHP

Najvyššia ponuka v našom portfóliu UHP plynov. Ideálne pre aplikácie, kde boli kritické nečistoty O2, H2O a THC minimalizované na úroveň ppb.

Zmesi plynov Experis®

Zásoba vysokokvalitných komponentov a najmodernejšie plniace zariadenie zaisťujú schopnosť dodávať stabilné koncentrácie od percentuálnej úrovne až po ppb.

Jednorázové fľaše

Kompletný rad neplniteľných tlakových fliaš pre reaktívne aj nereaktívne zmesi plynov.

UHP plyny

Celý rad UHPplynov zaisťuje, že Air Products dokáže uspokojiť akékoľvek požiadavky vašejaplikácie.

Otázky? Máme odpovede.

KONTAKTUJTE NÁS:

Pripravení na objednávku?

KÚPTE TERAZ

Možnosti dodávky

Air Products vám môže pomôcť určiť najúspornejšiu možnosť dodávky pre vašu konkrétnu aplikáciu a geografickú polohu. Priemyselné plyny sa typicky dodávajú v plynnej a kvapalnej forme prostredníctvom rôznych zásobovacích systémov.

Tlakové fľaše

Tradičné riešenie pre nízkoobjemovú dodávku plynu. Nádrže je možné dodať v celom rozsahu veľkostí od 10 do 50 litrov, tlakov a čistoty plynov pre širokú škálu plynov a zmesí plynov. Vyberte si medzi konvenčnými fľašami alebo našou inovatívnou fľašou Integra® so zabudovaným regulátorom.

Opýtajte sa odborníka

"Je komplikované vykonať rázový test?"

Nie – je to jednoduché. Pozrite si toto video a zistite, aké ľahké je otestovať prenosný detektor plynov pomocou Air Products nenaplniteľnej nádoby.

CENTRUM ZDROJOV