Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
APEX truck

APEX Dočasné plynové riešenia

Bezpečná, spoľahlivá a rýchla krátkodobá dodávka plynu – kde a kedy ho potrebujete

Keď nastane potreba krátkodobej alebo núdzovej dodávky priemyselného plynu – najmä počas spúšťania, špičkových období dopytu, plánovanej alebo neplánovanej údržby a odstávok závodu alebo potrubia – potrebujete rýchlu pomoc, aby ste zostali online a produktívni. Už viac ako 40 rokov sa zákazníci spoliehajú na naše expresné služby Air Products (APEX) pre bezpečné, spoľahlivé a rýchle dočasné dodávky vodíka a dusíka. Môžeme tiež dodať argón, kyslík a hélium, aby sme splnili vaše požiadavky.