logo Go to Home Page

Riadenie

Veríme, že investícia do Air Products – a vlastne do akejkoľvek spoločnosti – je aktom viery a vieru si možno zarobiť iba čestným a zodpovedným konaním. Tieto základné hodnoty sú základom všetkého, čo robíme. Vždy sme pevne verili, že najlepší spôsob, ako byť skvelou spoločnosťou a prinášať hodnotu našim zákazníkom a akcionárom, je byť čestný, čestný a etický v našich obchodných praktikách a osobnom správaní v práci.
Air Products si vybudoval povesť kvality, integrity a dobrej vôle, ktorá je základným kameňom nášho úspechu. Bez ohľadu na výzvy budeme naďalej žiť a fungovať podľa najvyšších etických noriem. Keďže prostredie, v ktorom podnikáme, sa neustále mení, do budúcnosti sa postavíme s rovnakou neochvejnou oddanosťou čestnosti, férovosti a transparentnosti, ktorá nás drží silných už 80 rokov.

Kódex správania

Bezúhonnosť – etické správanie a vernosť našim slovám – je Air Products základnou hodnotou a nikdy nesmieme robiť kompromisy. Porušenie etiky nebude tolerované na Air Products. Zamestnancom sa odporúča, aby hlásili sťažnosti, obavy alebo podozrenia z nedodržiavania pravidiel.

UČ SA VIAC

Air Products Linka integrity

Zaviazali sme sa dodržiavať najvyššie etické štandardy.

NAHLÁSIŤ PROBLÉM

Stanovy

Stanovy Air Products and Chemicals, Inc. v znení neskorších zmien a doplnení s účinnosťou od 17. septembra 2023 pokrývajú nasledujúce články a ich časti:

Stretnutia akcionárov
Členovia správnej rady
Oznámenia, dôstojníci
Odškodnenie riaditeľov a funkcionárov
Poverenie autority
Zásoby
Všeobecné ustanovenia
Kancelárie a záznamy
Zmeny a doplnenia

ZOBRAZIŤ STANOVY

CENTRUM ZDROJOV