logo Go to Home Page

Globálne zásady používania osobných údajov

Spoločnosť Air Products považuje za svoju zodpovednosť chrániť osobné údaje svojich zamestnancov a všetkých ostatných jednotlivcov, s ktorými jedná.

Spoločnosť Air Products vytvorila nasledujúce zásady používania osobných údajov s cieľom zabezpečiť, aby sa s osobnými údajmi manipulovalo bezpečne a boli aj bezpečne uložené. Spoločnosť Air Products bude dodržiavať všetky dodatočné požiadavky týkajúce sa ochrany osobných údajov v krajinách, v ktorých pôsobí.

  • Spoločnosť Air Products nikdy nepredáva osobné údaje tretím stranám. 
  • Spoločnosť Air Products obmedzuje používanie osobných údajov a prístup k nim pre jednotlivcov, ktorí majú na prístup k takýmto údajom dôvod v rámci dodávky tovarov a služieb v mene spoločnosti.
  • Uchovávanie osobných údajov spoločnosťou Air Products sa riadi právnymi, daňovými a prevádzkovými záväzkami a spoločnosť Air Products nebude uchovávať tieto údaje dlhšie, než je potrebné.
  • Spoločnosť Air Products dbá na prísne zabezpečenie osobných údajov zhromažďovaných elektronicky či v tlačenej podobe a vykonáva potrebné pravidelné kontroly a aktualizácie bezpečnostných opatrení. 
  • V súlade s platnými právnymi predpismi a niektorými výnimkami môžete mať právo na prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, odstránenie alebo zabránenie ich spracovaniu.

Prosím kontaktujte privacy@airproducts.com S akýmikoľvek otázkami.

Globálna politika a súkromie údajov
(Globálne zásady používania osobných údajov, verzia v španielskom jazyku)