Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Výkonné vedenie

Seifi Ghasemi
Seifi Ghasemi
predseda predstavenstva, prezident a vrchný výkonný riaditeľ
Ivo Bols
Ivo Bols
Prezident, Európa a Afrika
Victoria Brifo
Viktória Brifo
Starší viceprezident a
a vrchná riaditeľka oddelenia Human Resources
Brian Galovich
Brian Galovič
Senior viceprezident, Chief Information Officer
Francesco Maione
Francesco Maione
Prezident, Amerika
Sean Major
Sean D. Major
Výkonný viceprezident, generálny poradca a tajomník
Wilbur Mok
Wilbur W. Mok
Prezident, Ázia
Melissa Schaeffer
Melissa Schaeffer
Starší viceprezident a hlavný finančný riaditeľ
Samir Serhan
Dr. Samir J. Serhan
Prevádzkový riaditeľ

Regionálne vedenie

Ivo Bols
Ivo Bols
Prezident, Európa a Afrika
Vaclav Harant
Václav Harant
Viceprezident pre strednú Európu a SNŠ