logo Go to Home Page
Ivo Bols
Ivo Bols Download full resolution image

Ivo Bols

Prezident, Európa a Afrika

Ivo Bols je prezidentom pre Európu a Afriku v Air Products. Je zodpovedný za riadenie stratégie a ziskovosti podnikania spoločnosti v oblasti priemyselných plynov v týchto regiónoch.

Pán Bols nastúpil do Air Products v roku 1988 ako finančný analytik av roku 1990 sa stal európskym manažérom marketingu hélia. V roku 1992 sa presťahoval do Francúzska, kde bol vymenovaný za oblastného generálneho riaditeľa a potom regionálneho obchodného manažéra v spoločnosti Air Products France, divízia South. V roku 1995 bol vymenovaný za manažéra pre obchodný rozvoj a následne za európskeho marketingového manažéra divízie General Industries. V roku 1999 sa pán Bols presťahoval do Nemecka ako generálny riaditeľ Merchant Gases Germany av roku 2003 bol vymenovaný za viceprezidenta pre severný kontinent a globálne centrum výnimočnosti balených plynov. V roku 2007 bol pán Bols preložený do Singapuru, kde zastával pozíciu viceprezident a generálny riaditeľ Merchant Gases-Asia. V roku 2011 sa presťahoval do USA, kde bol vymenovaný za viceprezidenta a generálneho riaditeľa divízie Global Liquid Bulk, Generated Gases and Helium. Pán Bols zastával v roku 2012 funkciu viceprezidenta a generálneho riaditeľa Merchant Gases–Europe, kým sa ujal svojej súčasnej pozície.

Pán Bols má titul bioinžiniera z Katolíckej univerzity v Leuvene (Katholieke Universiteit Leuven) v Belgicku, ako aj titul MBA so špecializáciou na operačný výskum, financie a marketing. 

12/2015