logo Go to Home Page

O nás

Air Products je popredná svetová spoločnosť zameraná na výrobu priemyselných plynov, ktorá na trhu pôsobí 80 rokov. Spoločnosť sa zameriava na zaistenie energií, udržateľný rozvoj a rozvíjajúce sa trhy. Dodáva potrebné technické plyny, súvisiace technológie a odborné aplikačné znalosti desiatkam priemyselných odvetví od rafinérií, chemického a strojárskeho priemyslu cez výrobu elektrotechniky, spracovateľský priemysel až po potravinárstvo.

Air Products je taktiež svetovým lídrom v dodávkach technológií a zariadení na spracovanie skvapalneného zemného plynu. Spoločnosť vyvíja, navrhuje, stavia, vlastní a prevádzkuje niektoré z najväčších svetových priemyselných plynárenských projektov. Patria sem projekty v oblasti splyňovania, ktoré udržateľne premieňa bohaté prírodné zdroje na syntézny plyn na výrobu vysoko hodnotnej energie, palív a chemikálií, projekty na zachytávanie uhlíka a svetové projekty bezuhlíkového vodíka, ktoré podporujú globálnu ekologickú dopravu a prechod na bezemisnú energetiku.

Spoločnosť Air Products bola založená v roku 1940. Odvtedy sme si vybudovali reputáciu založenú na našej inovatívnej kultúre, prevádzkovej dokonalosti a trvaní na najvyšších bezpečnostných štandardoch. Naším poslaním ako spoločnosti Air Products je vytvárať inovatívne riešenia, ktoré sú prospešné pre životné prostredie, podporujú trvalo udržateľný rozvoj a riešia výzvy, ktorým čelia zákazníci, komunity a svet.