logo Go to Home Page

Bezpečnostné informácie

Plyny

Kryogénne kvapaliny

Bezpečnostný program 8
Tekutý argón

Bezpečnostný program 9
Kvapalný vodík

Bezpečnostný program 7
Kvapalný dusík

Bezpečnostný program 27
Nádoby na kryogénne kvapaliny

Bezpečnostný program 16
Bezpečná manipulácia s kryogénnymi kvapalinami

Bezpečnostný program 6
Kvapalný kyslík

Bezpečnostný program 22
Kvapalné hélium

Bezpečnostný leták 47
Smernica pre bezpečnú obsluhu rýchlomrazičov potravín na báze kvapalného dusíka

Bezpečnostný program 48
Guidance for the safe operation of Liquid (CO₂ or N₂) Injection Systems

Bezpečnostný program 49
Návod na bezpečnú prevádzku mrazničiek na tekutý dusík na kryokonzerváciu

Bezpečnostný program 51
Chladiarenské sklo s dávkovačom oxidu uhličitého

Valcové a objemové stlačené plyny

Bezpečnostný program 13
Acetylén

Bezpečnostný program 25
Fluór v dusíku

Bezpečnostný program 3
Plynný argón

Bezpečnostný program 4
Plynný vodík

Bezpečnostný program 2
Plynný dusík

Bezpečnostný program 18
Oxid uhličitý

Bezpečnostný program 1
Plynný kyslík

Bezpečnostný program 19
Oxid uhličitý

Bezpečnostný program 33
Nebezpečenstvo kyslíka a zmesí obohatených kyslíkom

Bezpečnostný program 5
Plynné hélium

Bezpečnostný program 17
Nebezpečenstvo atmosfér s nedostatkom kyslíka

Valce a vybavenie

Bezpečnostný program 10
Manipulácia, skladovanie a používanie fliaš na stlačený plyn

Bezpečnostný program 38
Produktová migrácia skvapalnených stlačených plynov v rozdeľovacích systémoch

Bezpečnostný program 11
Núdzové opatrenie pri manipulácii s unikajúcimi tlakovými fľašami so stlačeným plynom

Bezpečnostný program 30
Manipulácia so skvapalneným stlačeným plynom

Bezpečnostný program 15
Zariadenia na uvoľnenie tlaku vo valcoch

Bezpečnostný program 31
Výstupné pripojenia valcového ventilu

Bezpečnostný program 35
Air Products' Zásady predaja kyslíka do kyslíkových tyčí

Bezpečnostný program 23
Valcové ventily

Bezpečnostný program 12
Výber, inštalácia a prevádzka regulátora

Bezpečnostný program 14
Nerobte z valca raketu

generál

Bezpečnostný program 37
Bezpečnosť produktu

Bezpečnostný program 29
Protokol liečby popálenín kyselinou fluorovodíkovou