logo Go to Home Page

Balenie potravinárskych výrobkov v ochrannnej atmosfére (MAP)

Osvedčený spôsob, ako efektívne predĺžiť trvanlivosť vašich balených potravín

Hľadáte prirodzenú ochranu vašich potravín? Chcete dosiahnuť dlhšiu trvanlivosť pri zachovaní textúry, chuti a farby? Chcete zlepšiť plánovanie výroby, znížiť plytvanie výrobkami a lepšie splniť očakávania vášho zákazníka?

Balenie v ochrannej atmosfére (MAP) alebo preplachovanie plynom je osvedčená a prirodzená metóda na predĺženie trvanlivosti a kvality potravinárskych výrobkov. Používa špecifický jednozložkový plyn, alebo zmes plynov, na vytvorenie ochrannej atmosféry okolo jedla. Táto ochranná atmosféra, v kombinácii s vhodným obalovým materiálom a v mnohých prípadoch so zníženými teplotami, zachováva chuť, bezpečnosť a vzhľad potravín dlhšie.

Počas desaťročí skúseností s MAP sme vykonali množstvo testov produktov a získali poznatky o ideálnej zmesi plynov pre každý typ potravín. Naši odborníci sú pripravení pomôcť Vám od výberu najlepšej zmesi plynov pre váš produkt až po začatie výroby, bez ohľadu na  veľkosť vašej spoločnosti.

Prečo si vybrať MAP namiesto vákuového alebo bežného balenia

Trvanlivosť

Prevažná väčšina produktov dosahuje s MAP dlhšiu trvanlivosť ako pri vákuovom alebo bežnom balení

Zníženie odpadu

Dlhšia trvanlivosť znamená zníženie plytvania potravinami

Vzhľad produktu

Mäkké, nerovnomerné výrobky môžu byť vákuovým balením deformované, takže ich tvar bude pre konečného užívateľa menej atraktívny

Šetrenie nákladov

Menšie straty produktov znamená viac ušetrených peňazí

Ktoré plyny sa používajú v MAP a prečo?

MAP zahŕňa hlavne využitie troch plynov prirodzene prítomných vo vzduchu, ktorý dýchame: CO₂, dusík a kyslík. Pozrite si toto krátke video s naším britským expertom Jonom Trembleym, aby ste zistili prečo.

Opýtajte sa odborníka

Neil Hansford

Expert na potravinárske technológie, Spojené kráľovstvo

"Čo by som mal uviesť na štítku, ak na balenie svojho produktu používam potravinárske plyny?"
Ak používate MAP, budete musieť na štítku uviesť „zabalené v ochrannej atmosfére“ (nariadenie (EÚ) 1169/2011).

Wondering about Quality and Compliance?

We care deeply about safety and quality. Our gases and equipment comply with all relevant food legislation.

LEARN MORE

Freshline® Food Services

We don't just supply gases and equipment, we want to help you succeed every step of the way. This is why we also are world leaders in food industry innovation, run trials for you on-site or in one of our laboratories, offer consultancy including process evaluation and optimisation, analytical services and training support.

LEARN MORE

Plyny

Air Products plyny, ktoré sa zvyčajne poskytujú v plynnej a kvapalnej forme, umožňujú zákazníkom v širokom spektre priemyselných odvetví zlepšiť ich environmentálny výkon, kvalitu produktov a produktivitu.

Hromadné zásobovanie

Dodáva sa kamiónom a skladuje sa na vašom mieste buď ako kvapalina v kryogénnych nádržiach alebo ako plyn vo vysokotlakových trubiciach na základe vášho objemu, požadovaného tlaku, úrovne čistoty, prietoku a prevádzkového modelu.

Tlakové fľaše

Tradičné riešenie pre nízkoobjemovú dodávku plynu. Nádrže je možné dodať v celom rozsahu veľkostí od 10 do 50 litrov, tlakov a čistoty plynov pre širokú škálu plynov a zmesí plynov. Vyberte si medzi konvenčnými fľašami alebo našou inovatívnou fľašou Integra® so zabudovaným regulátorom.

CryoEase® Microbulk Solutions

Pohodlné a cenovo výhodné riešenie pre väčšie prevádzky. Nádrže CryoEase® sú dostupné v rôznych veľkostiach. Služba CryoEase® zjednodušuje vašu dodávku plynu tým, že eliminuje potrebu manipulácie s fľašami, inventarizácie a objednávania.

Výroba plynu na mieste

Výroba plynu na mieste pomáha zákazníkom orientovaným na udržateľnosť znižovať uhlíkovú stopu, zvyšovať energetickú účinnosť, zvyšovať priepustnosť, zlepšovať kvalitu koncových produktov a zlepšovať environmentálne vlastnosti.

Chcete spustiť skúšobnú verziu?

Objednajte si bezplatnú konzultáciu s jedným z našich odborníkov.

KONTAKTUJTE NÁS:

CENTRUM ZDROJOV