Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Freshline plus cylinders

Súlad a kvalita potravín

Veľmi nám záleží na bezpečnosti a dodržiavaní kvality potravín

Náš prísľub vám

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom dodržiavania požiadaviek iných geografických oblastí sveta

ap0179-compliancehand
Súlad

Naše potravinárske plyny a zariadenia spĺňajú príslušné národné požiadavky na kvalitu potravín, bezpečnosť, hygienu, sledovateľnosť a špecifikácie

ap0189-traceability
Spätná kontrola

Naše potravinárske plyny a zmesi plynov vieme vysledovať od zdroja po miesto dodávky

ap0168-preserved-product-quality
Kvalita

Naše plyny spĺňajú a často prekračujú špecifikácie a požiadavky na čistotu EÚ

ap0158-safety-andreliability
Bezpečnosť

Náš sortiment zariadení spĺňa príslušné hygienické a bezpečnostné predpisy

Opýtajte sa odborníka

Neil Hansford - Food Technology Expert, UK
Neil Hansford

Expert na potravinárske technológie, Spojené kráľovstvo

Kde môžem získať dokumentáciu týkajúcu sa súladu a kvality?

Pre vaše všeobecné potreby sme pripravili kvalitný balík, ktorý si môžete stiahnuť na My Air Products. Neváhajte nás kontaktovať, ak potrebujete niečo viac.