logo Go to Home Page
Francesco Maione
Francesco Maione Download full resolution image

Francesco Maione

Prezident, Amerika

Francesco Maione je prezidentom pre Ameriku v Air Products. Je zodpovedný za rast a ziskovosť produktových radov spoločnosti Atmospheric Gases a HyCO, ako aj za prevádzku v Severnej a Južnej Amerike. 

Pán Maione nastúpil do Air Products vo Veľkej Británii v roku 1998 ako finančný analytik pre obchod s plynmi v tonáži. Počas svojich rokov v Air Products zastával úlohy v kľúčových podnikoch spoločnosti vrátane obchodných plynov, elektroniky, tonážnych plynov a zdravotnej starostlivosti a v kľúčových geografických oblastiach vrátane Ázie, Európy a USA. Pán Maione sa stal generálnym riaditeľom pre priemysel v južnej Európe Gases v roku 2014, viceprezident pre Španielsko a Portugalsko pre obchod s priemyselnými plynmi v roku 2015 a viceprezident pre Južný región Ameriky v roku 2016. Pôsobil ako viceprezident, Severný región, Amerika a viceprezident a generálny riaditeľ pre Južnú Ameriku pred vymenovaním za prezidenta, Atmospheric Gases, Americas začiatkom roku 2020.

Pred nástupom do Air Products pracoval pán Maione pre nadnárodné spoločnosti ako Kuwait Petroleum v Taliansku a francúzsku spoločnosť Vivendi v Londýne. 

Pán Maione má titul z obchodu a ekonómie na Rímskej univerzite a titul MBA na Univerzite LUISS (Rím). Je tiež kvalifikovaným autorizovaným účtovníkom. 

1/2021