logo Go to Home Page
Václav Harant
Václav Harant Download full resolution image

Václav Harant

Viceprezident Stredná Európa a Stredná Ázia 

Václav Harant vstúpil do Air Products v júni 2017 ako viceprezident pre strednú Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov (SNŠ). Pán Harant je zodpovedný za riadenie stratégie a ziskovosti podnikania spoločnosti v oblasti priemyselných plynov v týchto regiónoch.

Pred nástupom do Air Products bol pán Harant zamestnaný v spoločnosti Ecolab-Nalco, kde naposledy pôsobil ako viceprezident a generálny riaditeľ pre strednú a východnú Európu, Rusko a SNŠ. So sídlom v Moskve výrazne zvýšil stopu Ecolab-Nalco v strednej Európe a Rusku prostredníctvom priamych investícií, kanála na rozvoj trhu a výrobných spoločných podnikov. Pred nástupom do Ecolab-Nalco v roku 2009 riadil pán Harant obchod Air Products' Merchant Gases v Českej republike a na Slovensku. 

Pán Harant je absolventom strojného inžinierstva na Česká technická univerzita (ČVUT).

4/2023