Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Václav Harant

Viceprezident pre strednú Európu a SNŠ

Václav Harant vstúpil do Air Products v júni 2017 ako viceprezident pre strednú Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov (SNŠ). Pán Harant so sídlom v Moskve je zodpovedný za riadenie stratégie a ziskovosti podnikania spoločnosti v oblasti priemyselných plynov v týchto regiónoch.

Pred nástupom do Air Products bol pán Harant zamestnaný v spoločnosti Ecolab-Nalco, kde naposledy pôsobil ako viceprezident a generálny riaditeľ pre strednú a východnú Európu, Rusko a SNŠ. So sídlom v Moskve výrazne zvýšil stopu Ecolab-Nalco v strednej Európe a Rusku prostredníctvom priamych investícií, kanála na rozvoj trhu a výrobných spoločných podnikov. Pred nástupom do Ecolab-Nalco v roku 2009 riadil pán Harant obchod Air Products' Merchant Gases v Českej republike a na Slovensku. Bol hybnou silou pri rozbiehaní podnikania spoločnosti v Rusku.

Pán Harant je absolventom strojného inžinierstva na Štátnej technickej univerzite v Prahe. Niekoľko rokov bol členom predstavenstva Americkej obchodnej komory v Rusku. Od roku 2016 je pán Harant členom Strategickej rady pre investície do nových odvetví pod Ministerstvom priemyslu a obchodu Ruskej federácie.

2/2023