logo Go to Home Page
Viktória Brifo
Viktória Brifo Download full resolution image

Viktória Brifo

Starší viceprezident a
a vrchná riaditeľka oddelenia Human Resources

Victoria Brifo je senior viceprezidentka a riaditeľka ľudských zdrojov v Air Products. Je zodpovedná za vedenie všetkých aspektov organizácie ľudských zdrojov spoločnosti, vrátane HR operácií, diverzity a inklúzie, talentového manažmentu a odmeňovania a benefitov, ako aj globálneho zdravia a wellness a korporátneho letectva a korporátnej dopravy.

Pani Brifo sa pripojila k Air Products v roku 2001 ako vedúca závodu v Geismare v Louisiane a prešla radom vedúcich pozícií závodu, kým sa v roku 2005 stala riaditeľkou Air Products' Global Diversity. V roku 2008 bola vymenovaná za globálnu manažérku prevádzky elektroniky a presťahovala sa do Merchant Gases, aby v roku 2011 viedla obchod s generovanými plynmi. V roku 2014 pani Brifo prevzala vedúcu úlohu globálnej transformácie pre priemyselné plyny, kde bola integrálnou súčasťou podnikovej organizačnej transformácie a iniciatív prevádzkovej produktivity. Následne bola vymenovaná za viceprezidentku Global Gases, po ktorej nasledovala viceprezidentka pre predaj zariadení, podporu závodu a centrálne obstarávanie.

Pani Brifo má tituly v chemickom inžinierstve a politológii na Massachusetts Institute of Technology. Pôsobí ako členka predstavenstva Trinseo.

6/2021