logo Go to Home Page
Brian Galovič
Brian Galovič Download full resolution image

Brian Galovič

Senior viceprezident, Chief Information Officer

Brian Galovich nastúpil do Air Products v decembri 2020 ako senior viceprezident, hlavný informačný dôstojník. Zodpovedá za strategický dohľad nad riešeniami založenými na technológiách a za integráciu technológií, ľudí, informácií a procesov, ktoré prinášajú hodnotu a prevádzkovú efektivitu našim mnohým zamestnancom a zákazníkom po celom svete. 

Pán Galovich prináša do tejto úlohy viac ako 24 rokov skúseností, keďže viedol veľké globálne organizácie vo všetkých aspektoch digitálnych technológií vrátane základnej infraštruktúry, kybernetickej bezpečnosti a podnikových obchodných systémov, pričom využíval digitálne nástroje, údaje a analýzy na zvýšenie prevádzkovej efektívnosti a zlepšiť skúsenosti zamestnancov a zákazníkov. Naposledy pôsobil ako viceprezident pre digitálne technológie a hlavný informačný riaditeľ spoločnosti Collins Aerospace. Predtým bol hlavným informačným riaditeľom pre Pratt & Whitney a Global Business Systems v United Technologies Corporation. 

Pán Galovich má bakalársky titul v oblasti manažérskych informačných systémov na University of Connecticut, magisterský titul v manažmente na Rensselaer Polytechnic Institute a magisterský titul v odbore e-commerce & business technology na Carnegie Mellon University. 

12/2020