logo Go to Home Page

Záväzok k etickému podnikaniu


Vysoký štandard profesionálnej integrity je v Air Products dlhoročnou tradíciou a súčasťou našej jedinečnej značky.

Základom je kolektívna podpora vedenia, ale rozhodujúca je individuálna oddanosť. Preto sme hrdí na to, že spätná väzba a odpovede na prieskum od zamestnancov ukazujú, že integrita je pre nás všetkých osobne dôležitá.

Materiály a vyhlásenia v tejto časti našej stránky vám môžu pomôcť dozvedieť sa viac. Nájdete tu aj pokyny a kontaktné informácie, aby ste mohli klásť otázky, vyjadrovať obavy alebo hlásiť podozrenie z porušenia Kódexu správania.