logo Go to Home Page

Generátory vodíka na mieste spotreby

Výroba vodíka na mieste spotreby je alternatívou k dodávanému produktu a ponúka zákazníkom jedinečný spôsob zásobovania ich čerpacej stanice. Dostupné sú dve technológie – reformátory metánu a elektrolyzéry.

Generátory vodíka PRISM® od Air Products sú parné reformátory metánu, ktoré využívajú vysoko účinný, spoľahlivý proces, ktorý minimalizuje prevádzkové náklady. Vodíkové generátory PRISM® sú určené na zásobovanie čerpacích staníc až do 1 800 kg za deň. Čistota vodíka z našich generátorov spĺňa prísne požiadavky využitia v palivových článkoch.

Generátory majú kompaktný modulárny dizajn, umožňujúci jednoduchú inštaláciu. Vďaka spoľahlivému dizajnu a jednoduchej údržbe sa generátory vodíka PRISM® vyznačujú dlhým časom prevádzky bez prerušenia. Môžeme vám tiež poskytnúť plne integrované záložné systémy, ktoré vvám zaistia nepretržitú dodávku.

Air Products vodíkový generátor PRISM®

 • Plynný vodík 
 • Parný metánový reformátor (SMR) 
 • 200-1800 kg/deň 
 • Vysoká spoľahlivosť
 • Úrovne čistoty 99,999 % alebo lepšie 
 • Kompaktný, modulárny dizajn
Údajový list systémov na výrobu vodíka PRISM®

Možnosti napájania vodíkového generátora PRISM®

Sale-of-Gas

Air Products designs, installs, maintains, owns and operates the hydrogen generator at your site with redundant backup supply for increased reliability.

Sale-of-Equipment

Air Products designs and ships a turn-key hydrogen generator to you via a purchase agreement. You install, own and operate the plant at your site or purchase services from Air Products to support the plants installation, operation, and maintenance.

Výhody PRISM® vodíkových generátorov (PHG)

Cenovo výhodné zásobovanie

Efektívne využívanie prírodného plynu minimalizuje náklady na energiu a znižuje celkové náklady na plyn v prepočte na jednotku

Jednoduchá inštalácia

Kompaktný, modulárny dizajn vyžaduje malú pôdorysnú plochu a ľahko sa inštaluje – znižuje prestoje a minimalizuje prevádzkové náklady

Vysoká spoľahlivosť

24/7 vzdialenémonitorovanie v reálnom čase a plne integrované záložné systémy umožňujúneprerušovanú dodávku produktov

Flexibilná prevádzka

Navrhnuté s inovatívnymi režimami štartu a regulácie výkonu, PHG môžu byť inštalované jednotlivo, alebo ako systémy s viacerými jednotkami, aby bolo zabezpečené flexibilné a efektívne zásobovanie

Portfólio možností dodávok na splnenie rôznych požiadaviek

Ponúkame celé spektrum generátorov vodíka na mieste spotreby. Môžeme ponúknuť správne riešenie pre vaše požiadavky na objem, tlak, úroveň čistoty, prietok a prevádzkový režim, nech už sú akékoľvek.

Odbornosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť = vaša bezstarostnosť

Nechajte našich expertov, aby vám našli lacnú, dlhodobú a udržateľnú možnosť dodávok vodíka pomocou výroby na mieste.

Vodíkový elektrolyzér

Okrem vodíkových generátorov PRISM® spolupracuje Air Products s poprednými dodávateľmi elektrolyzérov na integrácii tohto spôsobu výroby na mieste do čerpacích staníc a aplikácií power-to-gas. Inžinieri Air Products navrhujú stanicu tak, aby bezproblémovo spolupracovala s elektrolyzérom a zabezpečila, že projekt je bezpečný, spoľahlivý a nákladovo efektívny.

Hlavné vlastnosti elektrolyzérov:

 • Plynný vodík
 • Technológia membrány na výmenu protónov (PEM) alebo hydroxidu draselného (KOH).
 • Výroba vodíka bez uhlíkovej stopy, ak sa používa obnoviteľná elektrina
 • Rôzne množstvá za deň v závislosti od požiadaviek čerpacej stanice
 • Úroveň čistoty 99,9995 %
 • Dobré možnosti prispôsobenia produkcie, podľa aktuálnych požiadaviek

Plyny

Air Products plyny, ktoré sa zvyčajne poskytujú v plynnej a kvapalnej forme, umožňujú zákazníkom v širokom spektre priemyselných odvetví zlepšiť ich environmentálny výkon, kvalitu produktov a produktivitu.

Vodík ako palivo

V posledných rokoch sa vodík dostal do popredia ako alternatívne, ekologické palivo. Vodík ako nosič energie poskytuje mnoho výhod oproti iným alternatívam, najmä ak sa používa v palivovom článku.

Máte záujem o výrobu vodíka na mieste?

Porozprávajte sa s našimi odborníkmi o výhodách výroby vodíka na mieste a o porovnaní s vodíkom dodávaným na vašu lokalitu.

Kontaktujte nás:

CENTRUM ZDROJOV