Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Kyslík

Základný plyn pre operácie výroby kovov

Pre akýkoľvek proces spaľovania je potrebný kyslík. Doplnením alebo nahradením spaľovacieho vzduchu kyslíkom je možné zlepšiť celkové spaľovanie prostredníctvom zvýšeného prenosu tepla, vyšších teplôt plameňa a zníženého objemu spalín. V dôsledku toho môžete dosiahnuť vyššiu palivovú účinnosť a zvýšiť rýchlosť výroby zavedením vstrekovania kyslíka, obohacovania alebo úplného spaľovania paliva s kyslíkom.