Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Aerial view of plant

PRISM Výroba kyslíka na mieste a podpora rastlín

Robustné riešenia. Špičková priemyselná integrácia.

Globálny tím miestnych expertov vyhodnotí vaše špecifické požiadavky na prietok, čistotu a tlak a spolupracuje s vami pri navrhovaní systému kyslíkovej elektrárne podľa vašich potrieb.

Modulárne konštrukcie a štandardné komponenty minimalizujú čas inštalácie a maximalizujú prevádzkovú efektivitu a údržbu, aby sa minimalizovali celkové náklady na dodaný kyslík

Air Products kyslíkové elektrárne na mieste, plne automatizované a monitorované na diaľku, ponúkajú najvyššiu úroveň bezpečnosti a spoľahlivosti

Pokračujúca popredajná podpora závodu a služby pre inovácie zariadení, správu náhradných dielov, plány preventívnej údržby, prevádzkovú podporu a služby digitálnej analýzy pomáhajú optimalizovať výkon počas životnosti majetku.

Zníženie emisií a využitie výhod výroby s Air Products integrovanými riešeniami pre kyslík

"Od prvého dňa bolo jasné, že Air Products nasadil tím skutočných odborníkov na techniku spaľovania, ktorí dôverne poznali sklársky priemysel."

Lee KeunHaeng, projektový manažér, Techpack Solutions