Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Coiled aluminum
Výroba kovov

Žíhanie pre hliníkové zvitky

Dusík pre bezpečné a efektívne žíhanie hliníkových zvitkov

Žíhacie systémy navrhnuté pre optimálne:

ap0032-safety-goggles
Bezpečnosť

Koncentrácie kyslíka sú kontrolované pod výbušnými limitmi zmesi vzduch-palivo

0796-clock
Spoľahlivosť

V podstate žiadne prestoje spojené s dodávkou tekutého dusíka alebo tvorbou plynu na mieste s tekutým zálohovaním

ap0088-dollar-sign
Ekonomika

Vysoký prietok dusíka iba v kritických časoch, analýza kyslíka in situ a spätnoväzbová regulácia v uzavretej slučke

0833-diamond
Kvalita

Konzistentná kvalita atmosféry so zberom údajov a schopnosťami detekcie úniku

ponuky