logo Go to Home Page

Kryogénna peletizácia

Zvýšenie kvality vášho produktu na pelety

Účinná granulácia živých mikrobiálnych kmeňov, ako sú probiotiká a štartovacie kultúry vo farmaceutickom priemysle, si často vyžaduje veľmi nízke teploty.

Kvapalný dusík môže hrať kľúčovú úlohu. Kvapaliny sa zavádzajú do kvapalného dusíka. Tieto kvapaliny rýchlo zamrznú na kvapôčky a možné degradačné procesy sa účinne zastavia, aby sa zachovala kvalita produktu.

Air Products poskytnite kryogénne riešenia a vybavenie podľa vašich potrieb.

Výhody našich riešení pre kryogénne peletizovanie

Vysoká miera prežitia biologických látok pre štartovacie kultúry

Okamžitá stabilita

Dobrá a jednotná kvalita produktu

Nízka spotreba dusíka

Potrebujete vyrábať pelety farmaceutické výrobky?

Air Products' kryogénne riešenia na peletizáciu splnia vaše potreby.

KONTAKTUJTE NÁS: