Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Close-up of detail in cut-glass
Sklo a Frit

Rezanie a leštenie skla

Vylepšené spaľovanie pre efektívnejšie rezanie a leštenie skla

Priemyselné plyny, ako je kyslík a vodík, sa môžu použiť na doplnenie alebo nahradenie aplikácií spaľovania paliva so vzduchom, výsledkom čoho je efektívnejšie rezanie alebo leštenie skla. Toto sa bežne praktizuje v priemysle stolového riadu.

ponuky