Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Výroba kovov

Extrúzia kovov

Dusíkové opláštenie

Plynný alebo kvapalný dusík sa môže použiť na opláštenie lisovníc v procesoch vytláčania hliníka na inertizáciu povrchu vytláčania a odvádzanie tepla z nástrojov. Mnoho extrudérov už používa dusík, ale možno si neuvedomujú všetky výhody dusikového opláštenia. Či už v súčasnosti používate dusík vo svojom procese vytláčania alebo máte oň záujem, naši aplikační inžinieri môžu posúdiť váš proces a pomôcť vám optimalizovať výkon dusíka s cieľom zlepšiť rýchlosť výroby, povrchovú úpravu a životnosť lisovnice. Môžeme tiež znížiť mieru šrotu a zvýšiť spracované libry predtým, ako je potrebná výmena matrice.

Kľúčové výhody použitia dusíka v procesoch extrúzie

0833-diamond
Kvalita

Chráňte extrúzny povrch pred oxidáciou a zvýšte kvalitu povrchu

0794-chart
Produktivita

Zvýšte rýchlosť vytláčania

ap0088-dollar-sign
Šetrenie nákladov

Optimalizujte využitie dusíka a predĺžte životnosť vytláčacej hubice