Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
cement plant with conveyor and silos
cement a vápno

Požiarna ochrana cementu a vápna

Účinná prevencia požiaru a výbuchu

Dusík a oxid uhličitý môžu pomôcť potlačiť spaľovanie a znížiť riziko požiarov alebo výbuchov vytesnením kyslíka v palivových nádržiach, dopravníkoch a drvičoch. Naši technickí špecialisti vám môžu pomôcť s návrhom riadiaceho systému, ktorý pomôže zabezpečiť správnu údržbu bezpečnej atmosféry.

Plyny