logo Go to Home Page

Požiarna ochrana cementu a vápna

Účinná prevencia požiaru a výbuchu

Dusík a oxid uhličitý môžu pomôcť potlačiť spaľovanie a znížiť riziko požiarov alebo výbuchov vytesnením kyslíka v palivových nádržiach, dopravníkoch a drvičoch. Naši technickí špecialisti vám môžu pomôcť s návrhom riadiaceho systému, ktorý pomôže zabezpečiť správnu údržbu bezpečnej atmosféry.

Spoľahnite sa na odbornosť Air Products…

Dovoľte nám pomôcť vám zvýšiť bezpečnosť vo vašom cementárni alebo vápenke.

KONTAKTUJTE NÁS EŠTE DNES!