Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Spracovanie kovov a materiálov| Zváranie a rezanie

Drážkovanie

Odborné riešenia, ktoré vám pomôžu uspieť

Drážkovanie je metóda na odstraňovanie materiálu v súvislosti so zváraním alebo odlievaním. Rozlišuje sa tepelný a mechanický spôsob drážkovania. Tepelné metódy sú vo všeobecnosti rýchlejšie ako tepelné drážkovanie je nevyhnutnou súčasťou zváracej výroby. Používa sa na rýchle odstránenie nežiaduceho kovu, materiál sa lokálne ohrieva a roztavený kov sa vymršťuje - zvyčajne odfúknutím. Normálny kyslíkovo-palivový plyn alebo oblúkové procesy sa môžu použiť na rýchle tavenie a odstránenie kovu.

Operácie drážkovania sa môžu vykonávať pomocou nasledujúcich tepelných procesov:

  • Kyslíkovo-palivový proces
  • Plazmový oblúk
  • Manuálny kovový oblúk (MMA)
  • Vzduchový uhlíkový oblúk