logo Go to Home Page

Vykurovanie na výrobu neželezných kovov

Kyslíkom podporované spaľovanie pre rôzne vykurovacie aplikácie počas vašich prevádzok

Popri tradičných plynových aplikáciách na tavenie a rafináciu kovov sú aj iné operácie v závode často prístupné ohrevu kyslíkom, palivom alebo obohatením kyslíkom. Prevádzky, ktoré potrebujú zvýšenie výroby alebo zlepšenú kapacitu vykurovania, znížené emisie atď., môžu často ťažiť z implementácie systému spaľovania s podporou kyslíka.

Prispôsobený systém spaľovania so zvýšeným obsahom kyslíka môže pomôcť zlepšiť efektivitu širokého spektra operácií výroby kovov nad rámec tavenia a rafinácie. V celom vašom zariadení môžu operácie, ako sú nasledujúce, profitovať zo zvýšenia produktivity, zlepšenej tepelnej kapacity a zníženia emisií:

  • Udržiavacie pece
  • Taviace zariadenie/držiaky
  • Prídavné spaľovanie
  • Sušičky
  • Naberačky
  • Ohrievajte pece
  • Ohrievače pásov a okrajov predvalkov

​Počítajte s odbornosťou Air Products'...

Nechajte našich skúsených aplikačných inžinierov zhodnotiť vašu prevádzku, aby určili, kde môžeme pridať hodnotu.

KONTAKTUJTE NÁS EŠTE DNES!