Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Molten metal with waves showing motion
Výroba kovov

Inertizácia, miešanie a rafinácia železa a ocele

Priemyselné plyny a nákladovo efektívne technológie pre všetky vaše operácie inertizácie, miešania a rafinácie.

Air Products chápe kritickú povahu dodávok priemyselného plynu v závodoch na výrobu železa a ocele, najmä v širokom rozsahu operácií inertizácie, miešania a rafinácie, ktoré možno v týchto procesoch použiť. Ponúkame najmodernejšie spôsoby dodávky priemyselných plynov používaných v týchto aplikáciách, vrátane kyslíka, dusíka a argónu. Čo nás však odlišuje, sú naše technické znalosti a skúsenosti. Naši výskumníci a aplikační inžinieri sa zameriavajú na efektívne a ekonomické využitie našich plynov v súčasných aplikáciách inertizácie, miešania a rafinácie a pracujú na vývoji nových technológií, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vaše ciele v oblasti energie, kvality, životného prostredia a prevádzkových nákladov.

ponuky