logo Go to Home Page

Inertizácia, miešanie a rafinácia na výrobu neželezných kovov

Priemyselné plyny a odborné znalosti pre širokú škálu procesov výroby neželezných kovov

Air Products ponúka priemyselné plyny a odborné znalosti pre širokú škálu aplikácií inertizácie, miešania a rafinácie používaných na výrobu neželezných kovov. Počas niektorých taviacich operácií môžu byť inertné plyny vstrekované do taveniny, aby sa dosiahli rôzne výhody. Napríklad dusík, často v spojení s chlórom, možno použiť na odplynenie alebo vytlačenie rozpustených plynov z taveniny, čím sa eliminuje pórovitosť a inklúzie. Argón môže byť nahradený pre vysokovýkonné aplikácie.

Pri iných operáciách tavenia neželezných kovov sa na oxidáciu nečistôt pri rafinácii kovov používajú reaktívne plyny, ako je kyslík alebo kyslíkom obohatený vzduch. Vodík, často zmiešaný s dusíkom, môže byť tiež použitý na redukciu oxidovaných kovov, ako je meď.

Okrem toho je možné použiť inertné plyny na účinné miešanie počas tavenia, čím sa zlepšuje chemická homogenita a rýchlosť tavenia. Miešanie plynu pomáha efektívnejšie viesť teplo v celom kovovom kúpeli, podobne ako sa používajú čerpadlá roztaveného kovu na zlepšenie účinnosti tavenia v reverbových peciach.

Použitie vhodných inertných alebo reaktívnych plynov na inertizáciu, miešanie a rafináciu, zavedené čo najefektívnejším spôsobom pre váš proces, môže priniesť množstvo výhod, vrátane:

  • Odstránenie pórovitosti a inklúzií
  • Účinná oxidácia nečistôt
  • Redukcia oxidovaných kovov
  • Zlepšená chemická homogenita
  • Zvýšená rýchlosť topenia
  • Úspora nákladov

Aplikační špecialisti Air Products s vami môžu spolupracovať na optimalizácii využitia priemyselných plynov vo vašej konkrétnej prevádzke.

Spoľahnite sa na Air Products' odbornosť…

Nechajte našich aplikačných inžinierov, aby vám pomohli určiť optimálnu kombináciu plynov na zlepšenie vašej prevádzky a minimalizáciu nákladov.

KONTAKTUJTE NÁS EŠTE DNES!