Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Rotary kiln in cement factory
cement a vápno

Obohacovanie pece a predkalcinátora

Zlepšite spaľovanie obohatením kyslíkom

Obohacovanie kyslíkom je flexibilná, efektívna a nákladovo efektívna technológia, ktorá môže zlepšiť spaľovanie vo všetkých typoch pecí a predkalcinátorov. Kyslík je potrebný pre akýkoľvek spaľovací proces a podporuje spaľovanie všetkých palív. Zvýšením koncentrácie kyslíka v spaľovacom vzduchu pridaním relatívne čistého kyslíka sa zvýši teplota plameňa, zlepší sa rýchlosť prenosu tepla a zvýši sa celková účinnosť spaľovania. Aj malé zvýšenie koncentrácie kyslíka môže mať dramatický vplyv na prevádzku pece a predkalcinátora. Či už sa snažíte zvýšiť produkciu alebo znížiť náklady na palivo, efektívnejším spaľovaním alternatívnych palív vám môže pomôcť vstrekovanie kyslíka.

ponuky

Oxygen Economics, International Cement Review

Hĺbková analýza a prognóza finančného dopadu spaľovania s podporou kyslíka pre niekoľko prevádzkových scenárov cementární, s ktorými sa bežne stretávame.

Advanced Clean Energy Laboratory—virtual demonstrations to global locations

The Advanced Clean Energy Laboratory is our newest demonstration facility, capable of facilitating development and full-scale testing of combustion systems using actual customer fuels. Plus a remote video imaging system enables real-time participation in testing via the Internet.