Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Výroba kovov

Tavenie a rafinácia železa a ocele

Priemyselné plyny a nákladovo efektívne technológie pre všetky vaše operácie tavenia a rafinácie

Air Products chápe kritickú povahu dodávok priemyselného plynu v prevádzkach výroby železa a ocele, najmä v procesoch tavenia a rafinácie. Ponúkame najmodernejšie spôsoby dodávky priemyselných plynov vrátane kyslíka, dusíka, argónu, vodíka a oxidu uhličitého. Čo nás však odlišuje, sú naše technické znalosti a skúsenosti. Naši výskumníci a aplikační inžinieri sa zameriavajú na efektívne a ekonomické využitie našich plynov vo vašich procesoch tavenia a rafinácie, aby vám pomohli dosiahnuť vaše ciele v oblasti energie, kvality, životného prostredia a prevádzkových nákladov.