Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Man in steelmaking plant
Výroba kovov

Tavenie a rafinácia železa a ocele

Priemyselné plyny a nákladovo efektívne technológie pre všetky vaše operácie tavenia a rafinácie

Air Products chápe kritickú povahu dodávok priemyselného plynu v prevádzkach výroby železa a ocele, najmä v procesoch tavenia a rafinácie. Ponúkame najmodernejšie spôsoby dodávky priemyselných plynov vrátane kyslíka, dusíka, argónu, vodíka a oxidu uhličitého. Čo nás však odlišuje, sú naše technické znalosti a skúsenosti. Naši výskumníci a aplikační inžinieri sa zameriavajú na efektívne a ekonomické využitie našich plynov vo vašich procesoch tavenia a rafinácie, aby vám pomohli dosiahnuť vaše ciele v oblasti energie, kvality, životného prostredia a prevádzkových nákladov.

ponuky

Advanced Clean Energy Laboratory—virtual demonstrations to global locations

The Advanced Clean Energy Laboratory is our newest demonstration facility, capable of facilitating development and full-scale testing of combustion systems using actual customer fuels. Plus a remote video imaging systems enables real-time participation in testing via the Internet.

Case Studies

  • Updating cupola technology pays for itself in savings
  • Soaking pit furnace sees outstanding savings
  • Cupola operator re-thinks old coke substitution rates
  • Getting to the right solution for a rotary hearth furnace
  • Ductile-iron-foundry gets help when coke prices skyrocket
  • RFQ analysis saves steel mills time and money
  • Solving steel casting issues