logo Go to Home Page

Výber plynu MAP

Freshline® riešenia

Atmosféru Zeme tvorí dusík (78,09 %), kyslík (20,95 %), argón (0,93 %), oxid uhličitý (0,04 %), stopy iných plynov a vodnej pary. Zmena tejto rovnováhy má za následok upravenú atmosféru.

Každý potravinový výrobok má v závislosti od zloženia a vlastností svoju ideálnu upravenú atmosféru. Tí s vysokým obsahom tuku budú mať prospech z nahradenia oxidačného kyslíka obklopujúceho produkt inertným dusíkom. Tie, kde je problémom rast mikróbov, kvasiniek alebo plesní, budú profitovať z bakteriostatického CO₂. Nakoniec tie, ktoré potrebujú dýchať alebo si udržať peknú červenú farbu, budú potrebovať trochu kyslíka.

Máme desaťročia skúseností s identifikáciou týchto ideálnych zmesí. Zaujíma vás, ktorá zmes plynov je pre váš produkt najlepšia? Pozrite sa na nástroj nižšie.