Raw chicken

Surová hydina a divina

MAP: Osvedčený spôsob, ako efektívne predĺžiť trvanlivosť vašej surovej hydiny a produktov z diviny

Potraviny: Kapún, kura, kačica, hus, tetrov, sliepka perlička, jarabica, bažant, holub, sliepka kuriatka, prepelica, morka, iné položky

Odporúčané zmesi plynov 
V závislosti od preferencií zákazníka sa v niektorých prípadoch používajú vysoké hladiny kyslíka.
•30 % CO2, 70 % N2
•20 % O2, 30 % CO2, 50 % N2
•60 % CO2, 40 % N2
•70-80% O2, 20-30% CO2
•Objem: 100 % CO₂

Vyššie uvedené plyny a zmesi slúžia na všeobecné usmernenie. Ak chcete identifikovať optimálny plyn pre váš produkt a proces, odporúčame vám vykonať skúšku produktu s pomocou Air Products špecialistu na plyn MAP.

Skladovacia teplota
•Zákonné maximum*: 8°C
•Odporúčaná teplota: -1°C až +2°C
Dosiahnuteľná trvanlivosť
•Vo vzduchu: 4-7 dní
•V MAPE: 10-21 dní

Princíp kazových organizmov a mechanika
Pseudomonas druhy (vo vzduchu), Brochothrix druh, Kyselina mliečna baktérie, Enterobacteriaceae, kvasnice a plesne.

Medzi riziká otravy jedlom patrí
Clostridium druh, Salmonella druh, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Campylobacter druhy, E.coli a E.coli 0157.

Typické MAP stroje
Maloobchodné
•TFFS – Thermoform-fill-seal
•PTLF – Predtvarovaná tácka a krycia fólia 

Objem 
•VC – Vákuová komora
•ST – typ na šnorchlovanie 

Typické typy balíkov 
Maloobchod: Podnos a krycia fólia
Hromadné a primárne: Bag-in-box, Master pack 

Príklady typických materiálov MAP
Maloobchodné
Podnos:
•PVC/PE
•APET/PE
•HDPE
•EPS/EVOH/PE

Krycia fólia:
•PET/PE-EVOH-PE
•OPA/PE-EVOH-PE
•OPP/PE-EVOH-PE
•PET/PVdC/PE

Objem
•PA/PE
•PA/EVOH/PE

V prípade chladenej surovej hydiny a zveriny je hlavným mechanizmom kazenia mikrobiálny rast, najmä rast mikroorganizmov Pseudomonas Druhov a Achromobacter druhov. Tieto aeróbne baktérie znehodnocovania sú veľmi účinne inhibované zahrnutím CO₂ do MAP. 

Na výrazné predĺženie skladovateľnosti surovej hydiny a pernatej zveri sú potrebné úrovne CO₂ vyššie ako 20 %. Pre maloobchodné MA balenia surovej hydiny a zveriny by podiel CO₂ v plynnej zmesi nemal byť vyšší ako 35 %, pretože môže dôjsť k zrúteniu balenia a nadmernému odkvapkávaniu. Zbalenie balenia nie je problémom pre hromadné MA master balenia, a preto sa odporúča 100 % CO₂.

V maloobchodných baleniach MA sa často odporúča zmes 30 % CO₂ a 70 % N₂. Dosiahnuteľná trvanlivosť surovej hydiny a diviny balenej v MA bude závisieť od druhu, obsahu tuku, počiatočnej mikrobiálnej záťaže, zmesi plynov a teploty skladovania. Možné riziká otravy jedlom možno minimalizovať udržiavaním odporúčaných chladiacich teplôt, správnymi hygienickými a manipulačnými postupmi a primeraným varením pred konzumáciou.

*Nariadenia o bezpečnosti potravín (kontrola teploty) z roku 1995 uvádzajú, že maximálna skladovacia teplota pre chladené potraviny podliehajúce skaze je 8 °C. Ak je to vedecky odôvodnené, bude existovať flexibilita na zmenu tohto. Pre zákonné požiadavky na skladovanie, prosím, kontaktujte Campden BRI.