logo Go to Home Page

Vybraná surová červenkastá hydina

MAP: Osvedčený spôsob, ako efektívne predĺžiť trvanlivosť vybraných surových červenkastých hydinových produktov

Potraviny: Tmavé mleté hydinové mäso, iná hydina odstránená z kože, kuracie mäso s kožou, moriak s kožou, nakrájaná tmavá hydina, mleté morčacie mäso, iné položky

Odporúčaná zmes plynov
70-80 % O2
20-30% CO₂

Vyššie uvedené plyny a zmesi slúžia na všeobecné usmernenie. Ak chcete identifikovať optimálny plyn pre váš produkt a proces, odporúčame vám vykonať skúšku produktu s pomocou Air Products špecialistu na plyn MAP.

Skladovacia teplota
•Zákonné maximum*: 8°C
•Odporúčaná teplota: -1°C až +2°C
Dosiahnuteľná trvanlivosť
•Vo vzduchu: 3-5 dní
•V MAPE: 7-14 dní
Princíp kazových organizmov a mechanika
Pseudomonas druhy (vo vzduchu), Brochothrix druh, Kyselina mliečna baktérie, Enterobacteriaceae, kvasnice a plesne.
Medzi riziká otravy jedlom patrí
Clostridium druh, Salmonella druh, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Campylobacter druhy, E.coli a E.coli 0157.
Typické MAP stroje
Maloobchodné
•TFFS – Thermoform-fill-seal
•PTLF – Predtvarovaná tácka a krycia fólia
Typické typy balíkov 
Maloobchod: Podnos a krycia fólia

Príklady typických materiálov MAP
Podnos:
•PVC/PE
•APET/PE
•HDPE

Krycia fólia:
•PET/PE-EVOH-PE
•OPA/PE-EVOH-PE
•OPP/PE-EVOH-PE
•PET/PVdC/PE
Pre vybranú surovú červenkastú hydinu sú hlavnými mechanizmami kazenia aeróbny mikrobiálny rast a oxidácia červeného pigmentu na jeho hnedú oxidovanú formu.

Najmä aeróbne kaziace baktérie Pseudomonas druhov, sú veľmi účinne inhibované zahrnutím CO₂ do MAP. Vysoké koncentrácie O₂ sú potrebné na udržanie želanej červenej farby surových, červenkastých hydinových produktov po dlhšiu dobu.

Na vytvorenie dvojitého efektu stability červenej farby a mikrobiálnej inhibície sa odporúča zmes plynov obsahujúca 70 % O₂ a 30 % CO₂. Odporúča sa pomer plyn/produkt 2:1. Dosiahnuteľná trvanlivosť surových červenkastých hydinových produktov balených v MA bude závisieť od druhu, obsahu tuku, počiatočnej mikrobiálnej záťaže, zmesi plynov a teploty skladovania.

Možné riziká otravy jedlom možno minimalizovať udržiavaním odporúčaných chladiacich teplôt, správnymi hygienickými a manipulačnými postupmi a primeraným varením pred konzumáciou.
*Nariadenia o bezpečnosti potravín (kontrola teploty) z roku 1995 uvádzajú, že maximálna skladovacia teplota pre chladené potraviny podliehajúce skaze je 8 °C. Ak je to vedecky odôvodnené, bude existovať flexibilita na zmenu tohto. Pre zákonné požiadavky na skladovanie, prosím, kontaktujte Campden BRI.
Please use the area below to submit your enquiry. It will then be passed on to our MAP Experts for a response.
ex. 123-456-7890