Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Plant for the production of bottles
Sklo a Frit

Dopant na uvoľňovanie plesní

Špičkový separačný prostriedok pre formy na tvarovanie skla

Acetylén je krakovaný čiastočným spaľovaním vo forme na tvarovanie skla. Vzniknuté sadze sa usadzujú na povrchu formy a pôsobia ako uvoľňovacie činidlo. Air Products' acetylén ponúka lepšiu chémiu produktu pre túto aplikáciu, než je dostupná inde na trhu.