Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Časté otázky o redukcii veľkosti častíc

Čo je kryogénne mletie? plus minus

Kryogénne mletie využíva extrémne nízku teplotu tekutého dusíka na ochladenie materiálov pred spracovaním, aby sa umožnilo jemnejšie mletie.

Jon Trembley
Jon Trembley
Technologický manažér – kryogénne aplikácie

Dokážeme brúsiť materiály až do 100 µm a dokonca aj nižšie.

Jon Trembley
Jon Trembley
Technologický manažér – kryogénne aplikácie

Kryogénnym mletím je možné dosiahnuť jemnejší prášok, zvýšený výťažok a priepustnosť. Pomáha tiež pri ochrane kvality produktov citlivých na teplotu (tj bielkovín).

Jon Trembley
Jon Trembley
Technologický manažér – kryogénne aplikácie

Operácia kryogénneho mletia je veľmi podobná bežnej operácii mletia pri okolitom prostredí. Dá sa nastaviť mnohými rôznymi spôsobmi, ale medzi základné komponenty môžu patriť: mlyn, kryogénny dopravník, riadenie prietoku tekutého dusíka, systém prívodu tekutého dusíka a potom ďalšie podporné zariadenia spoločné pre bežné operácie mletia v okolitom prostredí.

Jon Trembley
Jon Trembley
Technologický manažér – kryogénne aplikácie