logo Go to Home Page

Kontrola a neutralizácia pH

Osvedčená technika na účinnú kontrolu pH vody pridaním oxidu uhličitého

Máte záujem o dosiahnutie presnej kontroly pH bezpečným spôsobom?

Najčastejším činidlom znižujúcim pH sú minerálne kyseliny. Výbornou alternatívou je oxid uhličitý, ktorý ponúka oproti minerálnym kyselinám mnohé výhody, najmä s ohľadom na bezpečnejšiu manipuláciu a zdravšie podmienky pre užívateľov.

V Air Products chápeme ťažkosti s neutralizáciou vody a pH odpadovej vody. To je dôvod, prečo sme vyvinuli nové optimalizované zariadenie na zlepšenie využitia CO₂ a jeho výhod.

Air Products Odbornosť v oblasti neutralizácie pH vody/odpadovej vody

Bezpečnejšie pracovné podmienky

Znížte riziko popálenín, jedovatých výparov a iných rizík, ktoré vznikajú pri manipulácii s minerálnymi kyselinami

Presná kontrola pH

Pri používaní CO₂ nedochádza k predávkovaniu, čím sa predchádza riziku nadmerného okyslenia použitím silných kyselín

Rýchlo znižuje vysoké hodnoty pH

Nepretržitý, automatizovaný proces riadi rovnováhu korozívneho usadzovania vody

Nákladovo efektívne

Nízka počiatočná investícia a ekonomické prevádzkové náklady

Potrebujete optimalizovať kontrolu pH?

Objednajte si bezplatnú konzultáciu s jedným z našich odborných inžinierov.

KONTAKTUJTE NÁS:
Kontrola pH pomocou oxidu uhličitého

Porovnanie vývoja pH neutralizácie s CO₂ a s minerálnymi kyselinami

UČ SA VIAC