Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Spracovanie kovov a materiálov| Zváranie a rezanie

Plazmové sprejovanie

Odborné riešenia, ktoré vám pomôžu uspieť

Plazmové striekanie zahŕňa striekanie roztaveného alebo teplom zmäkčeného materiálu na povrch, aby sa vytvoril povlak, s použitím inertných plynov ako plazmového plynu a nosného plynu. V procese plazmového striekania sa materiál, ktorý sa má nanášať – zvyčajne ako prášok, niekedy ako kvapalina, suspenzia alebo drôt – zavádza do plazmového prúdu vychádzajúceho z plazmového horáka. V prúde, kde je teplota rádovo 20 000 K alebo viac, sa materiál roztaví a poháňa smerom k substrátu. Tam sa roztavené kvapky sploštia, rýchlo stuhnú a vytvoria usadeniny. Typické plazmové plyny sú argón, hélium, dusík a vodík. Môže sa použiť jeden plyn alebo zmesi.