Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Hydrogen Energy Station
Vodíková energia

Vodíkové palivo pre výrobu energie

O vodíku sa uvažuje ako o náhrade dnešných fosílnych palív, pretože je bohatý, účinný a na rozdiel od iných alternatív ponúka potenciál byť obnoviteľný a neprodukuje žiadne emisie. Môže byť použitý ako nosič energie na výrobu elektrickej energie pomocou vodíkových palivových článkov a vodíkových spaľovacích motorov.
Vo vodíkovom palivovom článku sa vodík spája s kyslíkom zo vzduchu a vytvára elektrinu. Palivový článok môže bežať nepretržite a generovať energiu, pokiaľ sa dodáva vodíkové palivo, pričom jedinými vedľajšími produktmi sú teplo a voda.

Vyberte Air Products' SmartFuel vodík pre:

ap0008-safety
Bezpečnosť

Bezpečnosť je Air Products prioritou číslo jedna a je súčasťou všetkých aspektov našich produktov.

ap0158-safety-andreliability
Dodávka produktu

Jeden z najväčších svetových výrobcov vodíka so schopnosťou dodávať vodík alebo inštalovať výrobu vodíka na mieste. 

ap0051-install
Realizácia projektu 

Skúsení projektoví inžinieri so zameraním na bezpečnosť a rýchlosť realizácie.

ponuky