logo Go to Home Page

Sulfur Removal Unit Optimization

Air Products provides a full range of proven oxygen enrichment technologies to boost Sulfur Removal Unit (SRU) capacity. Other benefits include improved reliability, flexibility and environmental performance, the avoidance of expensive physical retrofits, and meeting SRU redundancy requirements. Air Products provides complete support for SRU oxygen enrichment including HAZOP, pre-commissioning, training and startup support. We have implemented over 50 SRU oxygen enrichment projects worldwide.
Download Expand Sulfur Recovery Unit Capacity with Oxygen Enrichment brochure

In today's refineries, SRU oxygen enrichment can provide flexibility in several ways:

​As an insurance policy against unplanned shutdown of an SRU (in facilities with more than one SRU)

The 'insurance policy' approach is used when one of multiple SRU's in a refinery unexpectedly goes off line, causing the refinery to reduce rates. Should SRU's need to be increased quickly, an oxygen-based system can turn on automatically and boost the flow rates of the remaining SRU in operation.

For short-term sulfur or ammonia processing increases due to a shift in crude slate or increase in overall crude throughput

For short-term increases, SRU oxygen enrichment gives refiners the flexibility to run opportunity crudes that are high in several impurities.

For long term overall refinery capacity increases

For long term increases, the use of oxygen is an ideal alternative because it can enable refiners to avoid capital investments by replacing the nitrogen in air with more oxygen to increase the ability to process sulfur.

Questions? We've got answers.

CONTACT US

​MAXIMIZING REFINERY FLEXIBILITY

Operational flexibility is a must in today's refineries.  Sulfur recovery unit oxygen enrichment is a good way to boost capacity in a cost efficient way.

Gases

Air Products gases, typically provided in gaseous and liquid form, enable customers in a wide range of industries to improve their environmental performance, product quality, and productivity.

Kyslík

Okrem jeho použitia ako dýchacieho plynu pre zdravotnícke aplikácie sú jeho silné oxidačné vlastnosti prínosom pre mnohé priemyselné odvetvia zlepšením výnosov, optimalizáciou výkonu, znížením nákladov a znížením uhlíkovej stopy v porovnaní s inými palivami. 

Hromadné zásobovanie

Dodáva sa kamiónom a skladuje sa na vašom mieste buď ako kvapalina v kryogénnych nádržiach alebo ako plyn vo vysokotlakových trubiciach na základe vášho objemu, požadovaného tlaku, úrovne čistoty, prietoku a prevádzkového modelu.

Výroba plynu na mieste

Výroba plynu na mieste pomáha zákazníkom orientovaným na udržateľnosť znižovať uhlíkovú stopu, zvyšovať energetickú účinnosť, zvyšovať priepustnosť, zlepšovať kvalitu koncových produktov a zlepšovať environmentálne vlastnosti.