logo Go to Home Page

Politika životného prostredia, zdravia a bezpečnosti

Budeme priemyselnou špičkou v oblasti ekologickej, zdravej a bezpečnej prevádzky a pri spravovaní našich firiem na celom svete sa riadime nasledujúcimi základnými princípmi: 

  • Zachovanie súladu so všetkými príslušnými environmentálnymi, zdravotnými a bezpečnostnými zákonmi a nariadeniami.  
  • Neustále zlepšovanie výkonu v oblasti zdravia, bezpečnosti a zabezpečenia s cieľom nulových zranení.  
  • Neustále znižovanie vplyvu našich činností na životné prostredie.  
  • Navrhovanie a prevádzkovanie našich závodov a zariadení spôsobom, ktorý chráni životné prostredie a zdravie, bezpečnosť a ochranu našich zamestnancov, dodávateľov a verejnosti.  
  • Vývoj a výroba produktov, ktoré je možné vyrobiť, distribuovať, používať, recyklovať a likvidovať bezpečným, bezrizikovým a udržateľným spôsobom;  
  • Chápanie a spravovanie existujúcich a nových rizík EH&S prostredníctvom našich procesov riadenia rizík.
  • Otvorená diskusia o našich pracovných postupoch a prevádzke v oblasti ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti.