Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

ISO 26000

Vytváranie čistejšej budúcnosti... Zodpovedne

Nasleduje Air Products ISO 26000:2010 Usmernenie o sociálnej zodpovednosti vo všetkých svojich európskych krajinách.

Ukazuje, že sa snažíme byť sociálne zodpovednou spoločnosťou tým, že prispievame k udržateľnosti a konáme čestne, pričom sa zodpovedáme našim zainteresovaným stranám za vplyv našich rozhodnutí a aktivít na spoločnosť a životné prostredie.