logo Go to Home Page

ISO 26000

Vytváranie čistejšej budúcnosti... Zodpovedne

Nasleduje Air Products ISO 26000:2010 Usmernenie o sociálnej zodpovednosti vo všetkých svojich európskych krajinách.

Ukazuje, že sa snažíme byť sociálne zodpovednou spoločnosťou tým, že prispievame k udržateľnosti a konáme čestne, pričom sa zodpovedáme našim zainteresovaným stranám za vplyv našich rozhodnutí a aktivít na spoločnosť a životné prostredie.

ISO 26000 Usmernenie o sociálnej zodpovednosti v Európe

  • Zahŕňa sedem základných predmetov.
  • Air Products divízia priemyselných plynov v Španielsku bola prvá, ktorá sa v roku 2019 riadila pokynmi ISO 26000.
  • Jedenásť európskych krajín teraz uplatňuje normu ISO 26000 na integráciu spoločensky zodpovedného správania do organizácie.

CENTRUM ZDROJOV