logo Go to Home Page

Pravidlá spoločnosti Air Products pre udržanie kvality

Air Products sa zaväzuje plniť potreby našich zákazníkov a príslušné zákonné a regulačné požiadavky. Stanovujeme a pravidelne kontrolujeme obchodné ciele a zámery, aby sme zabezpečili kvalitu našich produktov a služieb.

Zaviazali sme sa dodávať produkty a služby podľa špecifikácií a včas.

Sme odhodlaní neustále zlepšovať náš celkový kvalitný výkon a rozvíjať schopnosti zamestnancov vykonávať svoje úlohy s cieľom vedúceho postavenia v odvetví.

Udržiavame systém riadenia, ktorý spĺňa naše obchodné potreby a požiadavky, a vykonávame pravidelné kontroly založené na rizikách, aby sme určili a uprednostnili príležitosti na zlepšenie.

Politika kvality, obchodné ciele a zámery sú komunikované, chápané a implementované v celej spoločnosti.

Stiahnite si politiku kvality