Ocenenia za udržateľnosť

Z hľadiska udržateľnosti musia spoločnosti zaistiť transparentnosť vlastného vplyvu na ľudí a životné prostredie a toho, ako sa usilujú tento vplyv minimalizovať a ako ich podnikanie pomáha ostatným v rovnakom úsilí. Indexy udržateľnosti, ktoré tu vidíte, sú externým overením toho, že robíme pokroky, a o naše výsledky sa delíme so svetom.