Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
close up burner flame

Kyslíkovo-palivový horák Cleanfire® Gen 1

Robustný, prakticky bezúdržbový kyslíkovo-palivový horák, ktorý dobre funguje v drsnom prostredí

Kyslíko-palivový horák Air Products Cleanfire® Gen 1 sa ukázal ako efektívny a odolný systém kyslíko-palivových horákov inštalovaný na zvýšenie alebo úplnú konverziu aplikácií na tavenie skla alebo frít. Dokáže odolať drsným prašným podmienkam, ktoré sa často vyskytujú v blízkosti výfukových plynov a v turbulentných atmosférach, napr. malé kontajnerové pece a pece na frity. Aby sme vám pomohli pochopiť, či je tento horák vhodný pre vaše potreby, môžeme spustiť ukážku v našom pilotnom laboratóriu Advanced Clean Energy.

Pokročilé laboratórium čistej energie – virtuálne demonštrácie na globálnych miestach

Pokročilé laboratórium čistej energie je naše najnovšie demonštračné zariadenie, ktoré je schopné uľahčiť vývoj a testovanie spaľovacích systémov v plnom rozsahu s použitím palív od zákazníkov. Vzdialený systém zobrazovania videa navyše umožňuje účasť na testovaní v reálnom čase cez internet.