Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Cryo-Condap solvent abatement system

Systém Cryo-Condap®

Kryogénne získavanie a znižovanie obsahu prchavých organických zlúčenín (VOC)

Aké sú výhody Air Products technológie Cryo-Condap®​?

0908-target
Splňte si svoj emisný cieľ

Technológia Cryo-Condap® vám umožňuje splniť najprísnejšiu environmentálnu legislatívu o emisiách VOC

0883-chemicals
Obnovte rozpúšťadlá

Systémy Cryo-Condap® dokážu regenerovať prakticky 100 % väčšiny typov rozpúšťadiel, čo umožňuje ich opätovné použitie späť vo vašom procese

0884-ruler
Minimalizujte svoje prevádzkové náklady

Proces Cryo-Condap® produkuje čistý dusík, ktorý možno použiť na inertné operácie

ap0035-sustainability
Zvládnite prúdy multi-rozpúšťadiel

Dokáže spracovať viacero rozpúšťadiel prítomných v jednom prúde plynu, čím sa zabezpečí splnenie úrovní emisií

ap0051-install
Odborná technická podpora

Naše kryogenické a inžinierske tímy poskytujú odbornú podporu a konzultácie

Opýtajte sa odborníka

Aké sú hlavné výhody kryokondenzácie?

Pomáha splniť miestnu legislatívu o emisných limitoch VOC, zlepšuje regeneráciu a recykláciu použitých rozpúšťadiel a má minimálne prevádzkové náklady.