Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Close up metal gears

Systém monitorovania rosného bodu

Udržiavanie zloženia atmosféry potrebného na dosiahnutie vysokej kvality a konzistencie produktu.

Systém monitorovania rosného bodu umožňuje výrobcom splniť požiadavky CQI-9 a NADCAP s nepretržitým monitorovaním atmosféry pece. Systém udržuje presnú konzistenciu nameranej úrovne rosného bodu začlenením konštrukčných prvkov, ako je automatické samočistenie a proces kalibrácie snímača, spolu s reguláciou teploty snímača a systému odberu vzoriek. Posuny a zmeny rosného bodu, ktoré sú hlásené prostredníctvom lokálneho monitorovania/alarmov alebo na diaľku prostredníctvom prístupu k cloudovému serveru, môžu tiež pomôcť rýchlo a efektívne riešiť prevádzkové problémy pece.

Odborné znalosti plynových zariadení

Našou hlavnou silnou stránkou je uplatňovanie inovácií a našich odborných znalostí pri riešení problémov našich zákazníkov

0796-clock
Nepretržité lokálne a online monitorovanie

Rosný bod vašej pece je vždy dostupný v peci alebo kdekoľvek prostredníctvom zabezpečeného cloudového servera

0740-gear
Spoľahlivý a nenáročný na údržbu

Automatické samočistenie a kalibrácia snímača

ap0042-certificate
Umožňuje súlad s programom kvality

Pomáha výrobcom dodržiavať CQI-9, NADCAP a iné priemyselné alebo zákaznícke špecifické programy kvality

0754-scale
Zlepšuje plánovanie výroby

Rosný bod môže predpovedať prevádzkové problémy pece a umožňuje operátorom plánovať preventívnu údržbu

Typická inštalácia s Air Products' systémom monitorovania rosného bodu

Riešenie Air Products' na monitorovanie rosného bodu umožňuje odber vzoriek atmosféry horúcej zóny pomocou odberového čerpadla.

Dewpoint Monitor System

Opýtajte sa odborníka

Don Bowe
Don Bowe

Aplikačný inžinier

Meria môj rosný bod správne?

Rosný bod (DP) je miera zloženia vlhkosti v atmosfére pece. V rôznych zónach spekacej pece sa atmosféra môže značne meniť od relatívne vlhkej oxidačnej atmosféry v predhrievacej zóne po suchú, redukčnú atmosféru v horúcich a chladiacich zónach. Udržiavanie vhodného zloženia atmosféry v každej zóne je rozhodujúce pre dosiahnutie požadovaného odmazania a konzistencie spekaného produktu.

V horúcej zóne sú zvyčajne požadované rosné body –35 až –45 °C (-31 až –49 °F), aby sa zabezpečila kontrola uhlíka a dobré spekanie. Nepretržité monitorovanie rosného bodu v horúcej zóne môže byť náročné. Častice a nečistoty v plynnej fáze v prúde vzorky plynu sa môžu potenciálne hromadiť vo filtračných systémoch a na senzoroch. Výsledkom je, že údaje o rosnom bode sa môžu výrazne líšiť, čo spôsobuje chybné meranie a vyžaduje časté čistenie, rekalibráciu a výmenu snímača. Zmeny teploty vo vzorkovacej jednotke môžu tiež ovplyvniť presnosť snímačov.

Tieto problémy je možné zmierniť začlenením automatického samočistenia a procesu kalibrácie snímača. Regulácia teploty snímača a vzorkovacieho systému sú tiež nevyhnutné na udržanie konzistencie. To sa dá dosiahnuť pomocou rôznych dizajnových prvkov. Posuny a zmeny rosného bodu, ktoré sú hlásené prostredníctvom lokálneho monitorovania/alarmov alebo na diaľku prostredníctvom prístupu k cloudovému serveru, môžu tiež pomôcť rýchlo a efektívne riešiť prevádzkové problémy pece.

Nepretržité monitorovanie rosného bodu pomáha výrobcom dodržiavať CQI-9 a požiadavky NADCAP a umožňuje operátorom plánovať vopred odstávky a preventívnu údržbu svojich pecí.

Air Products nedávno vyvinul systém monitorovania rosného bodu na riešenie týchto problémov. 

Read more...

Systém kontinuálneho merania rosného bodu pre spekaciu pec

„Zákazníci, ktorí využívajú našu technológiu nepretržitého monitorovania rosného bodu, zisťujú, že systém umožňuje nepretržité používanie bez potreby kalibrácie alebo údržby a poskytuje upozornenia na posuny procesov a potreby údržby.“

Tom Philips, aplikačný inžinier