Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Gas metering station and pipeline at power plant

Zariadenia na riadenie distribúcie

Najmodernejšie systémy distribúcie plynu (regulácia prietoku) pre malé až veľké aplikácie

Air Products navrhuje a stavia najmodernejšie systémy distribúcie plynu (regulácie prietoku) pre aplikácie od jednoduchého obohacovania kyslíkom a dúchacích lyžíc až po systémy kyslíkovo-palivových horákov a ovládanie plnej pece, s viacerými horákmi pre najmenšie až najväčšie kyslíkové pece na tavenie paliva. Vyrábame tiež vlastné miešacie zariadenie pre atmosféru cínového kúpeľa, aby sme zabezpečili bezpečnú prevádzku s nízkymi nákladmi.