logo Go to Home Page

Zariadenia na riadenie distribúcie

Najmodernejšie systémy distribúcie plynu (regulácia prietoku) pre malé až veľké aplikácie

Air Products navrhuje a stavia najmodernejšie systémy distribúcie plynu (regulácie prietoku) pre aplikácie od jednoduchého obohacovania kyslíkom a dúchacích lyžíc až po systémy kyslíkovo-palivových horákov a ovládanie plnej pece, s viacerými horákmi pre najmenšie až najväčšie kyslíkové pece na tavenie paliva. Vyrábame tiež vlastné miešacie zariadenie pre atmosféru cínového kúpeľa, aby sme zabezpečili bezpečnú prevádzku s nízkymi nákladmi.

Môžeme pracovať s vašimi potrebami vlastného riadenia, aby sme dodali systém, ktorý je:

  • Bezpečný
  • Nákladovo efektívne
  • Spoľahlivý
  • K dispozícii pre rôzne zmesi plynov a palív (napr. vodík, dusík, kyslík, zemný plyn, LPG, olej atď.)

Typická kyslíkovo-palivová inštalácia na kľúč

Spoľahnite sa na odbornosť Air Products'...

Nechajte našich aplikačných inžinierov, aby vám pomohli určiť optimálne zariadenie na riadenie distribúcie pre vašu prevádzku.

KONTAKTUJTE NÁS EŠTE DNES!